Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 6 гостей и ни одного пользователя на сайте

Особая информация

Особая информация от 02.10.2020


Особая информация от 23.07.2020

 

 

Особая информация от 27.04.2020


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

27.04.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

2704-2020

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Донецька, 84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)  5-54-20, (06264)  7-14-46

 

6. Адреса електронної пошти

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/АRM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

www.atp11410.com.ua

 

27.04.2020

учасника фондового ринку

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

                         


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2020

Припинено повноваження

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

д/н

31,245240

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2020р.), у зв'язку з затвердженням в новій редакції внутрішнього положення Товариства про "Наглядову раду" та приведення у відповідність до чинного законодавства України -                достроково припинено повноваження Голови наглядової ради Близнюка Сергiя Анатолiйовича, паспорт серія ВЕ № 402715, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.01.2002р., якому належить 599956 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 31,245235% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 29.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2020

Припинено повноваження

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2020р.), у зв'язку з затвердженням в новій редакції внутрішнього положення Товариства про "Наглядову раду" та приведення у відповідність до чинного законодавства України достроково припинено повноваження члена наглядової ради Безуглого Андрiя Iвановича, паспорт серія ВА № 808838, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 11.07.1997р., який не є акціонером Товариства. Перебував на посаді з 29.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2020

Припинено повноваження

Член наглядової ради

Комащенко Наталiя Федорiвна

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2020р.), у зв'язку з затвердженням в новій редакції внутрішнього положення Товариства про "Наглядову раду" та приведення у відповідність до чинного законодавства України достроково припинено повноваження члена наглядової ради Комащенко Наталiї Федорiвни, паспорт серія ВС № 086228, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 06.12.1999р., яка не є акціонером Товариства. Перебувала на посаді з 29.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2020

Обрано

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

д/н

31,245240

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2020р.), у зв'язку з затвердженням в новій редакції внутрішнього положення Товариства про "Наглядову раду" та приведення у відповідність до чинного законодавства України                  обрано на наступний термін Голову наглядової ради Близнюка Сергiя Анатолiйовича, паспорт серія ВЕ № 402715, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.01.2002р., якому належить 599956 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 31,245235% статутного капіталу Товариства. Термін повноважень 5 років. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "Енергомашспецсталь" м. Краматорськ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2020

Обрано

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2020р.), у зв'язку з затвердженням в новій редакції внутрішнього положення Товариства про "Наглядову раду" та приведення у відповідність до чинного законодавства України обрано на наступний термін члена наглядової ради Безуглого Андрiя Iвановича, паспорт серія ВА № 808838, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 11.07.1997р., який не є акціонером Товариства. Термін повноважень 5 років. Протягом останніх  5 років займає посаду директора з пасажирських перевезень ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2020

Обрано

Член наглядової ради

Комащенко Наталiя Федорiвна

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2020р.), у зв'язку з затвердженням в новій редакції внутрішнього положення Товариства про "Наглядову раду" та приведення у відповідність до чинного законодавства України  обрано на наступний термін члена наглядової ради Комащенко Наталiю Федорiвну, паспорт серія ВС № 086228, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 06.12.1999р., яка не є акціонером Товариства. Термін повноважень 5 років. Протягом останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

 Файл ключів.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

27.04.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

27042020

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Донецька, 84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)  5-54-20, (06264)  7-14-46

 

6. Адреса електронної пошти

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/АRM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

www.atp11410.com.ua

 

27.04.2020

учасника фондового ринку

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

                         


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2020

100000,00

37587,50

266,045893

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" (далi - Товариство) вiд 27.04.2020 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 100000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 100000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 37 587,50 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 266,045893%.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 488 256 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят шість) голосів.
В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 1 488 256 акціями (голосами) або 77.576% від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 1 488 256 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

           

 Файл ключів.

 

Приватне Акціонерне Товариство «Краматорське АТП-11410» повідомляє, що 27 квітня 2020 року відбулись чергові загальні збори акціонерів.

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2020 року № 211 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 2 квітня 2020 року № 255) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» заборонено до 24 квітня 2020 року, зокрема:

 - перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;

 - перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції) (згідно з пунктом 4 Постанови встановлено, що особами, які потребують самоізоляції, є, серед іншого, особи, які досягли 60-річного віку)

 Також доводимо до Вашого відома, що у зв’язку з наявністю ризику розповсюдження вищевказаної хвороби серед працівників та відвідувачів ПрАТ «РММ» у Товаристві було видано наказ на проведення обов’язкового температурного скринінга. При вході  на теріторію Товариства відвідувач повинен був надати згоду на проведення температурного скринінгу. У разі відмови проведення температурного скринінгу або у разі виявлення підвищеної температури (більш ніж 37,5) такий відвідувач на територію Товариства мав не допускаться. 

При проведенні загальних зборів Товариство виконало всі подготовчі дії щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саму: виконало облаштування місця проведення Зборів згідно рекомендацій МОЗ щодо необхідної безпечної відстані між людьми не меншою 1,5 метра, кожна людина була забезпечена маской, дезинфикуючою рідиною, одноразовими гумовими рукавичками, необхідними особистим канцелярськими виробами та інше. Кількість зареєстрованих акціонерів склала 4 особи. Кількість учасників загальних зборів - 6 осіб.

З повагою,  Генеральний директор ПрАТ«Краматорське АТП-1140     Дубовий С.О.     


   

*********************************************************************************

Особая информация от 02.05.2019


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

01.05.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

112

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Донецька, 84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)  ) 5-54-20, 7-14-46

 

6. Адреса електронної пошти

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

www.atp11410.com.ua

 

01.05.2019

учасника фондового ринку

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                         

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.04.2019

60000,00

37156,00

269,135537

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" (далi - Товариство) вiд 30.04.2019 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 100000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 100000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 37156,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 269,135537%.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 488 256 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят шість) голосів.
В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 1 488 256 акціями (голосами) або 77.576% від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 1 488 256 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

Файл ключiв

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

01.05.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

114

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Донецька, 84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264) 5-54-20, 7-14-46

 

6. Адреса електронної пошти

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

www.atp11410.com.ua

 

01.05.2019

учасника фондового ринку

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                         

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2019

Припинено повноваження

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 30.04.2019р.):
припинено повноваження Ревізора Татьянко Андрiя Вiкторовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа не давала згоду на розкриття персональних даних.
Акціями емітента не володіє. Перебував на посаді протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.04.2019

Обрано

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 30.04.2019р.) -           обрано на наступний термін Ревізора Татьянко Андрiя Вiкторовича, посадова особа не давала згоду на розкриття персональних даних.Акціями емітента не володіє.. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з вантажних та легкових перевезень  ПрАТ "АТП-11410". Термін повноважень 5 років.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

Файл ключiв


************************************************************

особая информация от 26.04.2019


Станом на 26.04.2019р. (дата  складення переліку осіб, які мають право на участь у  загальних зборах Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає  1 920 152 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає  1 761 358 шт.


особая информация от 20.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

18.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)  5-54-20, (06264) 7-14-46

 

6. Електронна поштова адреса

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

18.04.2018

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

76, Газета "Відомості НКЦПФР"

 

20.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.atp11410.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

20.04.2018

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

17.04.2018

60000,00

37382,00

160,505056

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" (далi - Товариство) вiд 17.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 60000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 60000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 37382,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 160,505056%.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 488 256 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят шість) голосів.
В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 1 488 256 акціями (голосами) або 77.576% від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 1 488 256 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

           

 

 

 Архив особой информации 2012-2017

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image